HD650 單元移位 ?!

我有隻兩年無用過既 HD650..
近來攞返出來用.. 發覺 D 聲超衰... 開頭以前係 cooldown 左...

頭先唔少心拆開左... 先發現個單元原來移左位....
唔怪得 D 聲咁奇怪...
佢個設計真係有少少問題... 無里頭會移位....

我之前見有人可以成個單元拆晒出黎
如果唔熟手搵下有冇fd識整- -"

TOP