Srh1840 換唔換hd650好

本帖最後由 hd001131 於 2016-4-1 02:16 編輯

用緊srh1840 。。。朋友就話不如直接交換玩下啦,但係小弟就不知道應唔應該咁做,因為重來未聽過hd650把聲,希望各位聽過既ching可以解答一下...

本帖最後由 78952631 於 2016-4-1 02:17 編輯

IE800音質無話可說,
動圈入面我聽過音質可以全面好得過佢既得DITA果隻換線版,
就算EX1000、T8ie、Lyra同佢比都只係各有特色互有優缺

但係IE800有好多非音質上既缺點,隔音差,線硬,吊頸分線器,線重過耳機超級扯耳聽診......
如果你真係諗住完全係帶出街用,會一邊行路一邊聽歌既話,我建議你都係買隻有掛耳又隔音好既T8ie...

TOP

回覆 2# 78952631


    多謝師兄回答,原來唔係ie800 係hd650,真係唔好意思,打攪到師兄。。。

TOP

咁攪笑既

TOP

短期交換定等價交換先
HD650對耳擴要求高D,
Srh1840就好推
換左無升級,係轉口味。
短期未玩下囉

TOP

短期交換定等價交換先
HD650對耳擴要求高D,
Srh1840就好推
換左無升級,係轉口味。
短期 ...
powershing 發表於 2016-4-1 15:26    好!多謝師兄回答!一於交換黎玩下先

TOP