Unique Melody既custom artworks 一問

琴日走左去試聽幾隻耳機之後,諗著落um既mentor v2。但好想知道自訂面板既圖既話,做出來既效果係點?有無ching可以share下?

By KCl

無ching係custom artwork?

By KCl

TOP

本帖最後由 snp386 於 2016-7-2 20:43 編輯

唔明你想點......你自定就當然係跟你俾乜咪做乜啦,除非你係有特別要求要出嚟個樣係衰,加上滿衣屋又唔係啲不知名嘅廠仔,話晒都係知名嘅客製化耳機廠其中之一,唔通人哋會想做衰自己個品牌咩,其實冇信心最好就唔好買

TOP

老實講, um artwork 可以接受
但唔係好靚果隻
我自己都訂左隻mason v2

TOP

回復 4 #kyo0434

就係想知道彩色既印出來個效果係點
見到有人話佢地用錯左low-res既圖印,但又唔認錯 (3-4年前既事)

By KCl

TOP