JBL藍芽headphone維修

我部headphone一邊無聲,係日本買,問過代理佢地唔整,請問邊度有得整?唔該師兄。

代理維修藍芽耳機通常都係試過真係唔得就换隻新嘅比你,所以你無單佢哋基本上係唔受理。同埋睇你果對係邊款,因為一般都好難拆開,所以應該無乜人整。

TOP

代理維修藍芽耳機通常都係試過真係唔得就换隻新嘅比你,所以你無單佢哋基本上係唔受理。同埋睇你果對係邊款 ...
harada6693 發表於 2016-12-5 16:31


唔該師兄

TOP