Diy 耳機線一問

是咁的,係鴨記買左條"話"8絞金銀線散線,想焊落3.5頭之際,
佢係四條金色四條銀色嘅線,
咁我應該係 左2銀 右2銀 地4金/ 左2金 右2金 地4銀 / 左1金1銀 右1金1銀 地2金2銀?????????

左1金1銀 右1金1銀 地2金2銀
咁樣應該最好 剪左佢改平衡都岩數
姐係 左1金1銀 左地1金1銀 右1金1銀 右地1金1銀

TOP

回復 1 #tcpdavy

我諗你所講嘅都得
不過出黎嘅聲都會有唔同
買多2條試晒3個組合

via HKEPC Reader for Android

TOP

本帖最後由 tcpdavy 於 2017-2-20 13:43 編輯

收到 唔該晒兩位師兄^_^

TOP