Zero Audio TWZ1000 真無線藍牙耳機是旦開箱

早前買左MPOW T5玩,已經算唔錯,而家過左俾個仔用了。因為我隻好野到了!

第一次開藍牙耳機箱,粗粗哋睇住先,但都可以講少少既,音質我冇話可說,太好喇!講電話聽日先試。
邊度買?香港好似冇行貨,自行big返黎既,係貴左啲,因為果邊都冇乜貨,又心急,算啦......haha!


[img][/img]

https://www.zeroaudio.jp/pdf/TWZ1000.pdf[attach]2118684[/attach]
1.jpg
2019-4-4 22:41
2.jpg
2019-4-4 22:41
3.jpg
2019-4-4 22:41
4.jpg
2019-4-4 22:41
5.jpg
2019-4-4 22:41
6.jpg
2019-4-4 22:41

等你試講電話

via HKEPC IR Pro 3.5.2 - Android(3.2.0)

TOP

個款幾正,不過成1萬6千幾yen

TOP

上個月頭去日本, D大型電器鋪都唔見有貨 ( 定未上市? ), 想買都無. 呢隻款好型, 評論話音質都好高分.

TOP

上個月頭去日本, D大型電器鋪都唔見有貨 ( 定未上市? ), 想買都無. 呢隻款好型, 評論話音質都好高分. ...
countryboy 發表於 2019-4-4 22:58

果邊都斷晒貨,我買都要食少少炒價買!

TOP

回覆 3# oagan


但個音質一定對得住呢個價!

TOP

等你試講電話

via HKEPC IR Pro 3.5.2 - Android(3.2.0)
cloudyfrank123 發表於 2019-4-4 22:49


試左喇,係偏細聲,唯有用一隻聽,一隻攞出黎對住個口講啦

TOP

試左喇,係偏細聲,唯有用一隻聽,一隻攞出黎對住個口講啦
babapunpun 發表於 2019-4-5 10:40

係室內定外試

via HKEPC IR Pro 3.5.2 - Android(3.2.0)

TOP

係室內定外試

via HKEPC IR Pro 3.5.2 - Android(3.2.0)
cloudyfrank123 發表於 2019-4-5 21:09


室外試

TOP

請問一下,電量表現理想嗎?

TOP