lotoo paw s1 Lighting線問題 (IPHONE用戶)

各位師兄好

IPHONE用家玩lotoo paw s1都要額外買條Lighting 線($299)
前前後後 三個月 就用壞左兩條
都係出現接觸不良既問題
(我自己就咁塞入牛仔褲袋  冇刻意去屈曲條線)

想問有冇其他牌子較好用線去取代
DSC01286-800x800.jpg
2020-8-28 09:52