XP Sleep Mode 問題

唔知點解 部機一入隻碟入去DVD rom 就 變sleep mode
有時係燒完一隻碟彈返出黎時 變 sleep mode

請問各位師兄有冇辦法幫幫小弟呢? 謝謝

回覆 1# 的帖子

請問有冇師兄幫倒手呀 謝謝!

TOP