amd 4800+ 早排有關井字型cpu socket問題

想問下大家記唔記得amd cpu哩個問題?如果而家想找可以fix 到哩個問題個d墊高片,可以係邊到找到?或點自製?Thanks

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP