google搜尋列字體變大??

今天如常去G網搜東西,突然發覺打字既搜尋列d字變大左...(見下圖)

自己打既字 同下面既 搜尋建議 既字都放大左,上面既連結字體卻無變...
01.JPG
2010-1-26 20:20


搜尋結果既所有字型又正常返@@
02.JPG
2010-1-26 20:20


請問發生咩事??

我今日開始同你一樣

TOP

係, 中/英文都大左

TOP

你唔講都冇留意到添

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP