RCA 火牛是那間保養?

電腦用用下無電到!應該是火牛問題,但又無另一隻牛試!
見到隻RCA火牛2008年買,佢寫5年保,仲有保養!但無左個盒唔知邊個保,上網又搵唔到!
各位師兄知唔知?
Thx!

Good Century Holdings Limited
冠恒集團有限公司


維 修 中 心 資 料:

香港維修中心

地址: 香港新界荃灣海盛路 9 號有線電視大廈 32 樓 02 室

客户服務熱線: (852) 3619-6499

Service Centre Information:

Hong Kong Service Centre

Address: Unit 02, 32/F., Cable TV Tower, 9 Hoi Shing Road, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong

Customer Service Hotline: (852) 3619-6499

TOP

唔係做賣過佢地d產品,真係唔知邊間保用.
但你最好打去問問仲有無保

TOP

Thx Ching!
我見個火牛個label上剔左個5字,係咪即係5年?

TOP

label上剔左個5字, 唔一定係指保養幾年,可能係生產年月都未定!打去問問啦!

TOP