HDD冇左900GB

買左1TB HDD
裝WIN7用100GB黎做左C:
而加個D: 900GB消失左
點算TOP

建立番磁區咪得= =

TOP

我唔係建立左咩...
我係裝WIN7個時分左
C:(100GB) D:(900GB)
裝完WINDOW就冇左D:
得翻C:

TOP

bunjaii 發表於 2014-6-30 01:51    應該做漏著一個步走,就是格式化

TOP

簡單磁碟區?

TOP

你這顆硬碟是動態硬碟
你先把磁碟 0 改回基本磁碟吧
在磁碟 0 的圖示上按右鍵,選「轉換到基本磁碟」
請先備份Data

TOP

回覆 7# 酸到暈


   按唔到
佢只係比內容同說明我按...

TOP

回覆 3# lst3245


    點建立....?detail?

TOP

assign drive letter

TOP