USB 3.0 問題

技X塊H55N-USB3 ITX底板較早前, 插USB3.0手指顯示下圖, 祇能降速行2.0,  以前是正常行3.0
近來更加插3.0/2.0手指都完全無反應, 而其他2.0插口則正常, 唔知有無得整
20141122_121027(0).jpg
2015-1-27 13:10

隻手指插其他電腦既usb 3.0有無問題?
無就整motherboard啦

TOP

隻手指插其他電腦既usb 3.0有無問題?
無就整motherboard啦
凸手1 發表於 2015-1-27 03:01 PM


USB3.0手指插其他電腦正常讀寫

TOP

USB3.0手指插其他電腦正常讀寫
pamon 發表於 2015-1-27 16:03    搵唔搵到其他手指試?

TOP

搵唔搵到其他手指試?
凸手1 發表於 2015-1-27 04:04 PM


用2.0手指都唔得

TOP

用2.0手指都唔得
pamon 發表於 2015-1-27 16:10    未過保養就快D去整啦

TOP

未過保養就快D去整啦
凸手1 發表於 2015-1-27 04:11 PM


保養過咗

TOP

保養過咗
pamon 發表於 2015-1-27 16:13   
唔想整既話就買張PCI / PCI-E 既USB 卡

TOP

唔想整既話就買張PCI / PCI-E 既USB 卡
凸手1 發表於 2015-1-27 04:15 PM


塊板得一條PCI-E槽, 插咗顯示卡.

TOP

清理下個usb頭有無灰塵

TOP