boot唔到機想各位體體咩問題

最近行衰運,先系壞卡,然後連機都開五到
原本以為火牛出事,後來換埋火牛,換埋卡再試都五得
換埋ram,差唔多成部都換(當然系借人)
都系著五到機

咁你應該從新砌過部

TOP

其實底板同U都有機會令部機開唔倒。

TOP

回覆 2# abc888


    換換咪全新囉!

TOP

底板可能比其他硬件快壞.
但你換哂其他硬件唔換板.

TOP