CREATIVE T30 藍牙喇叭問題

本帖最後由 kenchung816 於 2017-2-6 19:30 編輯

CREATIVE T30 藍牙喇叭問題

1. 如何PC一著就自動連接喇叭? 我買左支USB藍牙, 裝埋個CSR, 成功連接, 但每次開電腦都要手動禁入去藍牙果頁再開個喇叭好麻煩

2. 如何可以設定長著個喇叭? 我嘗試插3.5MM插口, 但無播歌或片一陣個喇叭自動關左, 又要手動去禁著返