MSI顯卡壞左...保養要點做???

如題.....想問下各位大大MSI顯卡(MSI 7970 ) 邊間做保養...

不如你睇下過左保養未先...

TOP

有冇單&盒?

TOP

7970極大機會已經過左保
同埋你問得應該都無單無盒...

TOP

而家有兩間代理喎!

TOP

打電話/send email問你張卡係咪果兩間既其中一間保

TOP

睇左單...剛剛過保....佢係咪計得錦好....一過保就死....=.=

TOP

不如你講下點解你咁肯定係顯卡壞

TOP

用用下突然死畫面...重新開機畫面多左D紅色班紋...用返CPU出畫面冇事....SO....

TOP

而家所有顯卡都炒高晒先黎壞卡真係....

TOP