Bios rtc Alarm自動開機響完全斷電後失效

Asrock底板,我想每日定時開機,但係發覺如果完全斷電後(即係熄拖板)就算再開拖板都唔會自動開機,要一直插住電唔熄拖板先work
係咪淨係asrock先會咁

完全斷電咩板都唔會定時開機.

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

完全斷電後應該無底板可以做到定時wake up
lemonhk99 發表於 2018-9-26 23:43

完全斷電後再通返電都唔得

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

其實你點解要完全斷電,對電子產品係絕對唔好...
入番正題,你完全斷電會令到底版完全冇電,自動會取消哂所有動作,要你通番電開一次機再熄番先得,唔可以完全斷電,完全斷電係指完全冇電到火牛位置,即係你就算唔熄拖板,就咁熄左火牛個開關制都係完全斷電

TOP

回覆  一男子


    咩型號底板?
lemonhk99 發表於 2018-9-26 23:46

h97m pro4

TOP