X570 Aorus Elite Wifi玩左兩日個藍牙就出事

新買X570 Aorus Elite Wifi玩左兩日個藍牙就驅動程式錯誤,我自己另外插藍牙手指即刻用到,係咪應該攞上代理,最怕佢試唔出問題

頭七日有問題要攞上代理

TOP

7日有事要去返買果間換,記得拎埋張單據去

TOP

係去返買果間換

TOP