Anyone know where have NH-C12P in Hong Kong

NH-C12P--->http://power.zol.com.cn/97/979080.html  

睇怕都幾難
以前正刀見過一次之後就未見過了........
NH-C12P 我都用緊
不過係上深圳華强北賽格買的
再唔係就郵購一樣得

TOP

How to 郵購

TOP

TOP