y 500 100g低唔低用?

頭先響露天度搵到d 100 g 的 y 500 ,大約六十幾蚊枝,但如果加埋人工(我叫人幫我訂,運費連服務費)就一百三十幾,各位覺得低唔低用?

我比較想知你要100g咁多黎做咩....

TOP