Cooler Master Hyper TX2 & Q9550 + P45

Cooler Master Hyper TX2 (買了多時) with 3 pins only.
請問唔用原裝散熱,, 值唔值得?

用原裝散熱同Cooler Master Hyper TX2 比
一定用Cooler Master Hyper TX2
原裝散熱太雞了

TOP

原帖由 wai0210331 於 2009-9-5 10:12 發表
用原裝散熱同Cooler Master Hyper TX2 比
一定用Cooler Master Hyper TX2
原裝散熱太雞了

X2~原裝o個隻做工十分之cheap,都唔明intel 的貴價cpu都跟埋呢d cheap 散熱

TOP

If you are not OC, use the org. is ok.

TOP

When TX2 (3 pins) is used and BIOS Q-fan is enabled,
1. Can fan speed be controlled through BIOS Q-fan.
2. Can I check cpu temp and fan speed through BIOS and Everest.

TOP

點解TX2係3 pins? 印像中TX (1代)好似有4 pins,TX2節省成本?

TOP

原帖由 Giroro伍長 於 2009-9-5 12:17 發表
點解TX2係3 pins? 印像中TX (1代)好似有4 pins,TX2節省成本?

tx 係 4pin 用緊  ....而家市面上邊隻係同佢差唔多效能???

TOP

比個咁好既hs 你 唔駛成本丫

TOP

3 pins 或 4pins 同涼唔涼冇直接關係, 返而導管先有關係.

TOP

原帖由 wai0210331 於 2009-9-5 10:12 發表
用原裝散熱同Cooler Master Hyper TX2 比
一定用Cooler Master Hyper TX2
原裝散熱太雞了


I don't think so.
我現在原裝散熱壓在q9550 都唔太熱.
不過既然樓主本身已經有散熱,
梗係唔用原裝

TOP