CPU散熱器一問

有無dCPU散熱器 under 82mm 高?因為我個sg-02唔可以落,

啊,我唔想嘈,最好細聲d

TOP

風神鍛   散熱片尺寸 124 x 118.4 x 62.7 mm 自己加把12012 62.7+12=74.7
http://www.coolermaster.com.tw/p ... te=1244&id=3278
AXP-140 http://www.thermalright.com/new_ ... uct_cpu_axp140.html
L145 x W147 x H70.2 mm 都係加把12012...70.2+12=82.2...凸左0.2...........
所以風神鍛最適合

TOP

風神鍛依家賣幾錢?唔該!

TOP