DeepCool 九州風神 --- 玄刃 行貨$79, 水貨$45, 比你會點揀 ?

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

揀唔買...慳番幾廿蚊好過

TOP

堅係有三年保的話,我會簡行貨

TOP

如果真係買,果幾十蚊唔爭在啦
支持行貨

TOP

同原裝有咩分別..

TOP

$75 VS $45 , 相差 $30,  

拿去保養 D 車錢都 $10幾 $20, 萬一唔好彩 要第2日先拿得翻, 車費doubled!

$30 保費太貴啦..  自己賺保費好過.  萬一壞左, 買過隻, 或者 揀過第2隻, 如此有更多選擇!

TOP

我會買水貨...慳番$30

TOP

梗係水貨啦...壞咗咪買隻新囉...買2隻先90..抵啦

TOP

硬係覺得佢會學oc3咁
出埋d熱管版/金尊版/財大氣粗版,blah blah blah
所以唔會買......

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP