EnermaxT.B.VEGAS TRIO-12cm 小4 PIN 降5到速救命呀

EnermaxT.B.VEGAS TRIO-12cm  小4 PIN 降5到速救命呀


有冇風扇控速有最少2個小4PIN  

4PIN??PWM控速唔得咩??一般3PIN控速都用到啦,唔使一定小4PIN

TOP

4PIN??PWM控速唔得咩??一般3PIN控速都用到啦,唔使一定小4PIN
felixku 發表於 2012-4-7 12:05 AM    EnermaxT.B.VEGAS TRIO-12cm    用3 PIM  D燈推5推到


你意思小4 PIN 可以插3 PIN 嗎

TOP

EnermaxT.B.VEGAS TRIO-12cm    用3 PIM  D燈推5推到


你意思小4 PIN 可以插3 PIN 嗎 ...
1fgrgm 發表於 2012-4-7 00:15


可以,其實第4條係智能控速,插主板CPU位佢會因應CPU溫度控速,其實你可以買啲PWM線一分三,AKASA有,控速就一般買到個啲都無問題,啲燈完全無問題...

TOP

可以,其實第4條係智能控速,插主板CPU位佢會因應CPU溫度控速,其實你可以買啲PWM線一分三,AKASA有,控速就一 ...
felixku 發表於 2012-4-7 12:17 AM    5該晒C兄

TOP