Around $400 CPU風扇邊隻好??

想買隻Around $400 CPU風扇,有冇好介紹??

212X

TOP

用咩機箱?

TOP

gelid gx7

TOP

回覆 3# gary0916


    唔知,機箱都揀緊,不過應該都會用可以SUPPORT到165MM CPU COOLER既機箱。

TOP

$400 都買到隻水冷

TOP

回覆  gary0916


    唔知,機箱都揀緊,不過應該都會用可以SUPPORT到165MM CPU COOLER既機箱。 ...
elvis517 發表於 2014-10-5 18:27


咁Gelid GX7+1, E隻幾抵玩, 本身把WING12都要百幾蚊

TOP

$400 都買到隻水冷
Aries 發表於 2014-10-5 18:40


$400 E個價位, 風冷嘅表現通常都會好過水冷
所以平價水冷唔值得買

TOP

$400 E個價位, 風冷嘅表現通常都會好過水冷
所以平價水冷唔值得買
gary0916 發表於 2014-10-6 02:14聞說 BROADWELL 因為積熱既原故 ,如果想超頻
用水冷會比較易解決

呢個說話適唔適用晌低階水冷身上呢

TOP

聞說 BROADWELL 因為積熱既原故 ,如果想超頻
用水冷會比較易解決

呢個說話適唔適用晌低階水冷身上呢 :? ...
Aries 發表於 2014-10-6 02:21


BROADWELL都未正式賣街, 答你唔到

TOP