Wing 12 PL 怪聲

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

你拆出檢查下後邊粒磁鐵有冇突出來,如果有按返平佢試試。
唔清楚原因拎埋單上A SHOP檢查

TOP

我個把用左有3-4年
裝係CPU HS向機後吹
早兩個星期開始間唔鐘好嘈
最後我將把風扇上下倒轉就冇左聲

TOP

用耐左發出怪聲, 有冇師兄有同一程況
q333nick 發表於 2014-11-11 12:08 PM


推了幾次 ok

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP