H100I 風扇

隻H100i 風扇好L嘈轉1000都覺嘈上2000嘈到好似直升機

求一隻效能好,靜既風扇,LED可有可無

希望可以經濟D

效能好,靜既風扇,經濟D,我都搵緊

TOP