Dell UltraSharp 2209WA

網上摺後價        HK$1,600
面板類型 IPS - 平面轉換
是否一直都是這個價?

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

原帖由 joeccyin 於 2009-4-13 22:48 發表
出的時候唔係呢個價,已經跌左價了,不過有人話電腦節 $1480,可以去睇下。


電腦節最後今天,已經完咗.

TOP

dell做緊特惠。跟機賣1318
2209wa.JPG

TOP

原帖由 danieldog 於 2009-4-14 09:34 發表
dell做緊特惠。跟機賣1318


Dell 原來有兩款 2209 ,分別是S2209W full HD 及 Ultra-sharp 2209WA ( 16 : 10 )兩款價格不同。
ultra-sharp 2209WA
monitor-dell-2209wa.jpg
2009-4-14 16:35

S2209W
monitor-s2209wfp.jpg
2009-4-14 16:35


[ 本帖最後由 雷鋒 於 2009-4-14 16:36 編輯 ]

TOP

原帖由 雷鋒 於 2009-4-14 16:35 發表


Dell 原來有兩款 2209 ,分別是S2209W full HD 及 Ultra-sharp 2209WA ( 16 : 10 )兩款價格不同。
ultra-sharp 2209WA
831279
S2209W
831280


full HD o個隻做緊幾錢架?

TOP

個個跟機買1318的。喺 UltraSharp S2209wa。

S2209W full HD 呢個網頁上邊已經無得落order   la!!

TOP

原帖由 TerenceYau 於 2009-4-14 17:20 發表
個個跟機買1318的。喺 UltraSharp S2209wa。

S2209W full HD 呢個網頁上邊已經無得落order   la!!


S2209W 正都報價有貨 1488
擷取.JPG
2009-4-14 19:26


[ 本帖最後由 雷鋒 於 2009-4-14 19:26 編輯 ]

TOP

買左2209WA
D色好令 又係IPS

TOP

S2209W 只係16:9 TN Panel 小心

TOP