ViewSonic D LCD可視角參數有好大出入...

ViewSonic D LCD可視角參數有好大出入
無論係網頁或廣告度
將自己的VG/VX Series TN Panel LCD Mon的可視角寫到水平:178 度,垂直:178 度(CR≧10 / CR≧5)
好似廣視角PVA因IPS Panel......實在有誤導.....是否當不良標簽呢!!!

人地講D野你都信 自己睇過最好

TOP

但好多初哥都當真嘢.......我說的是"不良標簽"海關應該做嘢!!

TOP

冇可能178度掛

TOP

viewsonic 2260 Color Support  to 16.2 M only....

TOP