Dell UltraSharp U2711

AnandTech剛出咗一段詳盡的Dell新MON - U2711,似乎好正咁喎! 希望香港快啲有貨啦!
唔知有冇師兄有興趣?

http://www.anandtech.com/displays/showdoc.aspx?i=3725

using 30" with 2560x1600 is already small enough
27" is even smaller:funk:

TOP

本帖最後由 yanluk 於 2010-1-23 15:06 編輯

有興趣...不過 US MSRP $1050
香港我估 > 8k 唔平

TOP

係,文中提到其中一個缺點係可能有人會覺得啲字太細。 至於價錢,以佢的質素來講,8K算係合理喎。 啱晒啲覺得eizo太貴,又想有靚mon用的用家。

TOP

好有興趣..不過咁耐都未見影..

TOP

8K... no way

TOP

2560x1440 (WQHD)

TOP

本帖最後由 回憶是很痛苦 於 2010-1-25 03:01 編輯

GD
我等左佢好耐啦
一直忍手唔買MON~~
終於等到啦
睇黎過左新年再儲多少就可以買隻黎玩下
希望佢快D出啦
點距係0.233正
2709 去到成0.303真係頂唔順,近睇好似起晒格咁
如果2709個點距唔係咁大,我神早就買左啦~~

TOP

U2410出之前都好令人期待,各評測網大讚,但結果係買家少人快樂多人愁,今次會否重演...

TOP

GD
我等左佢好耐啦
一直忍手唔買MON~~
終於等到啦
睇黎過左新年再儲多少就可以買隻黎 ...
回憶是很痛苦 發表於 2010-1-25 02:55


我反而鍾意大點距

TOP