IDTV 点試

如果去豐檡戓百老滙d大型电器鋪買 IDTV
係唔係可以好似係腦場咁當場試有冇光点同死点,試岩个隻才買
定係送到家里先至可以試?

你打算買幾大,如果細吋數我諗都有得試卦

TOP

你打算買幾大,如果細吋數我諗都有得試卦
chik 發表於 2010-1-24 21:55    32 吋

TOP

你打算買幾大,如果細吋數我諗都有得試卦
chik 發表於 2010-1-24 21:55    係唔係可以好似係腦場咁當場試架

TOP

32"冇現貨的,等收貨自己試

TOP

32"冇現貨的,等收貨自己試
chik 發表於 2010-1-24 22:12    係唔係每架一樣,我打算去友誠大厦個架英京買信得过嗎

TOP

回復 6# deep
如果個sale肯比你0光0死咪得
如果唔係都要跟返代理的保養範圍
要多過幾點先換得

TOP

22吋機通常有貨,有得試

TOP