u2211. / u2311

買邊隻好..2211無偏色問題?

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

你當佢有先啦, 不過問題真係唔大, 基本上左同右都唔會睇相同既野, 我用2311睇有線高清201台, 我睇波時睇 ...
joeccyin 發表於 2010-10-21 12:40

基本上偏色就算好嚴重, 都唔係好覺
但係白色畫面, 只係小偏色都好覺
我會建議試下U2211H, 細小小, 可以博佢無事, 相反U2311H 我換左兩部都獲氣.

TOP

買左2311...無事..

TOP

2311H屏幕四周既缝隙太大,其它没咩问题

TOP

睇錢做人吧...

TOP

買左2311...無事..
joshuachanxx 發表於 2010-10-22 09:37    係唔係官方價1750 ???  可唔可以講價架???

TOP

回復 7# oscar2


    費事講鳥.

TOP

睇錢做人吧...
carlos0928 發表於 2010-10-22 17:49    唔關事-.-差幾多錢姐-.-

TOP

$100都係錢....

TOP