Samsung 27吋

想向各位師兄請教:
我想買部三星【UA27D5000】27吋電視,但去到百X匯睇,D職員只係hard sell部【T27A550】俾我,聲稱話兩部係一樣既,而且話【UA27D5000】已經停產。但我再上Samsung網頁查過,【UA27D5000】並冇停產,而 【T27A550】則列入顯示器系列。我對依方面唔太認識,想請問各位師兄,兩部有乜分別?如果作電視用途以邊部好D定其實係一樣?

我都想知兩者有咩分別

TOP

UA27D5000係新D既, 比起TA550多左錄電視功能, 其他差唔多!!
不過有得買既地方唔多.........

TOP