3D mon推介

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

樓主筆直幾多呀?

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

被動式唔係咁得 好似去戲院睇行被動式咁 完全無3d效果
效果重差過屋企睇3d電視 發過誓唔會再睇

TOP

小的只是用AOC TN panel 3D mon, 但3D效果也不錯...

TOP

咁可以睇下呢個
wongtinhong 發表於 2013-5-22 18:30


這隻確實不錯

TOP