Sony KDL-32EX650電視過保養

本帖最後由 wildboy13 於 2016-9-5 17:41 編輯

隻Sony 電視過保養,出橫紋,call Sony 師父上check定買過隻好?(上門Check連人工九佰幾)

買部新,$3xxx

TOP

隻Sony 電視過保養,出橫紋,call Sony 師父上check定買過隻好?(上門Check連人工九佰幾) ...
wildboy13 發表於 2016-9-5 17:19

我有維修電視介紹比ching,pls ching check pm,thx...

TOP

一定係買部新
整返最多用多一兩年又壞過

TOP

Its a Sony !

TOP