DisplayCAL有無師兄用緊?

本帖最後由 harryytm 於 2016-12-22 00:41 編輯

DisplayCAL有無師兄用緊?我想睇下HKEPC多唔多人用。
screenshot.1482338449.png
2016-12-22 00:41

1

TOP

1
DTS-ES 發表於 2016-12-22 01:04

個中文化係我做翻譯,有無啲咩建議?

TOP

TOP