Benq xl 2430 打機mon

呢隻mon打fps推唔推介?
我見佢新出左隻xl2540 (240hz
但我覺得我配置推唔到i5 6500 + 1070

如果xl2430係咪都夠玩?同埋有無師兄知邊到買抵d
見而家都成2999$