Asus pg279q 打機mon

有無師兄知呢隻邊到有優惠...... 市價好貴

OR 有無其他 144HZ 以上  24吋/ 27 推介

FPS GAME為主

之前諗住呢隻 不過最後換左XB271HU

TOP

之前諗住呢隻 不過最後換左XB271HU
D7689PK 發表於 2017-3-18 02:30    呢隻好過PG279Q 平 同質量好D 6000以下

TOP