Plasma 電視殘影問題

呢部電視已過保, 剛開機+大篇幅同色的畫面時出現紅色殘影
係邊方面壞呢請問? 已檢查無大肚電容, 電視內部已清塵+無異樣

TV.jpg
2017-4-6 13:05

俾個機會你換機    仲想點呀

TOP

俾個機會你換機    仲想點呀
sam1991 發表於 2017-4-6 17:00

過了保養我點換呀師兄

via HKEPC Reader for Android

TOP

過了保養我點換呀師兄  

via HKEPC Reader for Android
小小Pat 發表於 2017-4-6 20:21


叫你比錢買部新

應該係面板問題居多

TOP

Pioneer Plasma TV 都停產了一段時間,面板老化,夠時間了。

TOP

一定是面板問題   瓜得,睇慣左Plasma   大件事了

TOP

pan記好似做10年保?
係時候換電視XD

TOP

一定是面板問題   瓜得,睇慣左Plasma   大件事了
sam1991 發表於 2017-4-6 21:49


換部 OLED 先知一路用的 plasma 係咁差畫質

TOP

真定假  OLED   靓过  PLASMA?

TOP

我部Pan記V10都係幾個月前有紅雪俾我送左佢走

TOP