SONY 43X8000E 6K+ 1000COUPON

本帖最後由 小子 於 2018-2-19 03:12 編輯

見有連鎖舖6千頭, 又有1000超市COUPON拎, 埋單好似仲平過樓上舖5千中, 果D COUPON係咪得大舖單先有?
定只要係行貨, 樓上舖, 細舖都有?

連鎖店先有,因唔會界走label

網上店,會界走label換coupon,所以賣平1000左右

TOP

連鎖店先有,因唔會界走label

網上店,會界走label換coupon,所以賣平1000左右
cantona7 發表於 2018-2-19 06:12    我就係見如果扣埋果1000 coupon, 好似連鎖店仲抵, 又有機會有得分期同送貨

TOP

見有連鎖舖6千頭, 又有1000超市COUPON拎, 埋單好似仲平過樓上舖5千中, 果D COUPON係咪得大舖單先有?
定只要 ...
小子 發表於 2018-2-19 02:52


    師兄,那一間連鎖店6千頭仲有coupon送?

TOP

師兄,那一間連鎖店6千頭仲有coupon送?
tommy9353 發表於 2018-2-21 09:00    係將軍澳東港城其中一間報, 但唔記得係邊間了, 果到幾間都係痴埋

TOP

買左,又有送貨安裝而且加多十五個月保養,開心使用中。

TOP

good quality?

TOP

thank you師兄報料,昨天已買了,坐等送貨

TOP