Benq 的 TV

想問問知唔知邊喥有 Benq 的 TV 買 (水貨)? 因為我見而家街賣的電視(Sony, Panasonic 等等)都是用反光面板,但我想搵隻好似電腦 mon 個 d 磨砂面板,上網見 Benq 都有出 TV, 而且係用磨砂面板,規格亦唔錯,但就係唔知香港會唔會有地方有售??

https://www.benq.com/zh-tw/tv/pr ... specifications.html

回覆 1# faith

This link indicates DVB-T.

If you buy it you'll need a separate STB for HK terrestrial TV DMB-T/H reception, such as Magic TV.

TOP

TOP

呢部唔係鏡面喎
KinChungE 發表於 2019-1-23 09:34


唔講真唔知,原來 Sony 仲有保持磨砂面的 model~
ching 知唔知仲有邊部 4k tv 仲係磨砂面,因屋企部電視開始間唔中有聲無畫面,估計挨唔到幾耐,想快 d 搵過部新的替換佢

TOP