Sony X950H 85" Class HDR 4K UHD Smart LED TV

https://www.bhphotovideo.com/c/p ... h_85_class_hdr.html

請問呢部即係香港什麼型號,官網唔見有

香港市場同居住環境咁細, 唔入咁大o既電視都唔出奇.

TOP