TOP

我搵到自己部機了。。。有兩粒死光點
壞左都唔知點算, 個一年保要賣家先用到。。。

...
kiuyou01 發表於 2021-4-4 07:22

入面既描述應該係panel入塵 而唔係死光點

保養會對原買家既資料?

via HKEPC IR Extreme 4.2.3 - Android(4.2.0)

TOP