8X DVD+RW Disc

早2日落去黃金下層,搵到間做緊呢隻碟既promation,見賣$5咁平買左隻返黎試下, 報料完畢~~去片
R0023089.JPG
dvd_spec.png
dvd_rec.png

唔記得講,其他店舖同款賣緊$10隻~~~

TOP

真是賤物鬥貧人,聽日走去買番隻試下先

TOP

thk ching

TOP

我仲以為有生之年都唔會見到有 8x DVD+RW tim

TOP

記憶之中呢個牌子質素一般,如果平用無乜所謂
之前用過一隻1.4G 既DVD-RW 已經死左

TOP

原帖由 E 於 2009-3-10 10:33 PM 發表
記憶之中呢個牌子質素一般,如果平用無乜所謂
之前用過一隻1.4G 既DVD-RW 已經死左


咁唔襟玩

TOP

咁水皮?

TOP

DVD+RW 咁平都抵用, 最緊要唔好咁好壞~~
用多幾次就回本啦~~

TOP

原帖由 nicking06 於 2009-3-11 11:14 發表
DVD+RW 咁平都抵用, 最緊要唔好咁好壞~~
用多幾次就回本啦~~

至惊burn左D宝贵data落去就坏…………

TOP