MITSUBISHI 三菱 DVD9 係呢度買好唔好?

MITSUBISHI 三菱 DVD9 係呢度買好唔好?
http://hk.f1.page.auctions.yahoo.com/hk/auction/1123669278
我怕假野,,,,

個碟面同我的唔一樣囉..兄弟!!..

TOP

出腦場買啦. 點解要網上買呢?

TOP

做咩樹要上yahoo bid呢d碟呢....
去腦場或者電腦舖咪得law...

TOP

Pioneer DVD writer DVR112-117 can burn at 8x.  No problem

TOP