USB TO TTL

呢排搵番隻舊既SEAGATE HDD
姐係中左招果批..
想搵條USB TO TTL去解番鎖
有無師兄知香港邊到有得買..
唔識整,盡量亦都唔想淘寶同番大陸買:(

呢排搵番隻舊既SEAGATE HDD
姐係中左招果批..
想搵條USB TO TTL去解番鎖
有無師兄知香港邊到有得買..
唔識 ...
牙宗 發表於 2012-5-28 21:54


有人話SSP 福仁有

TOP

有人話SSP 福仁有
mad scientist 發表於 2012-5-29 15:48    好 唔該師兄你先 但知唔知邊間?!

TOP

除了用USB to TTL外,底板的com port(如有)或者USB com port都可以做到
最緊要TX同RX要連接正確位置

TOP

除了用USB to TTL外,底板的com port(如有)或者USB com port都可以做到
最緊要TX同RX要連接正確位置 ...
寂寞的FSY 發表於 2012-5-29 20:47    唔該師兄你先, 咁姐係買番TX同RX既線就OK?

TOP

唔該師兄你先, 咁姐係買番TX同RX既線就OK?
牙宗 發表於 2012-5-29 10:01 PM

可以買條com線,如果識得DIY就可以自己造條com線
一邊插落com port,一邊要剪個頭,並且要量度邊條線打邊個pin位,而另一邊通常要反接

pin

com port

HDD

2

TX

RX

3

RX

TX

TOP

可以買條com線,如果識得DIY就可以自己造條com線
一邊插落com port,一邊要剪個頭,並且要量度邊條線打邊 ...
寂寞的FSY 發表於 2012-5-29 22:23


原來係咁, 不過我就係唔熟呢D野=口=
怕整錯.. 洗唔洗銲架?

TOP