[徵求] iPhone 5S 金銀 16/32GB

全套or剩機都OK
要有保養
價錢可議

hi 師兄,

我有部全新 ,末折末用16 Gb iphone 5s 銀色,有單, AOS 貨

上個星期比大陸用事訂,但佢最後買左6 ,所以多左

平少少賣比你好嗎?謝謝

TOP

hi 師兄,

我有部全新 ,末折末用16 Gb iphone 5s 銀色,有單, AOS 貨

上個星期比大陸用事訂,但佢最後買 ...
hkzohkzo 發表於 2014-9-30 12:48
唔使新機,tks

TOP