S9 / S10 用vista用家入入來 ~

我想問下你地入左vista之後
關埋電腦個蓋會點?

我個fd個部就會登出
去番打password個到
我個部就會黑畫面
要按實個開關off左部機再開番
唔知大家係點?

有得係電源果到set

TOP

OK,解決左
不過唔知點解用Fn+F5一次過開/關bt同wifi
冇得好似XP咁select

TOP