HP隻10.1"好唔好同幾$

係聖誕新年禮物送比家人,
唔知效能點?
同大約幾$度?


[ 本帖最後由 big_nature 於 2008-12-21 16:31 編輯 ]

用過下

外型幾好
輕同薄

效能同其他機一樣
不過安左防毒後開機慢左
可能係因為個HDD慢
mon同聲幾好

合得唔好,兩邊唔太平
電力不足
熱熱地

[ 本帖最後由 namename 於 2008-12-21 18:20 編輯 ]

TOP

原帖由 namename 於 2008-12-21 18:19 發表
用過下

外型幾好
輕同薄

效能同其他機一樣
不過安左防毒後開機慢左
可能係因為個HDD慢
mon同聲幾好

合得唔好,兩邊唔太平
電力不足
熱熱地


在豐擇睇過,
唔買呢隻就買LENOVO算數,
應該都係3K多D.

TOP