netbook 型號建議?

小弟的 EeePC 1000HA 即將易手,
到時應該會「HKD 4,000 budget will be returned to your pocket.」…
如果買過部,有沒有別的型號提議?

基本要求:10 吋 mon ( 同級數如 10.2 都可以啦… )

其他期望如下:
1. 電池「長氣度」不比 1000HA 差 / 送多舊電
2. 重量不比 1000HA 重 ( 1000HA 重 1.45 kg )

我見各位講到 U120H 很好似的,
但又見 EeePC 1000HE 用 N280 CPU…

不知道各位的意見如何?謝謝幫忙…

回覆 1# 的帖子

有咁既budget買部新出既MSI U110啦...
一來cpu用電少左...二來display chip 有埋硬解

TOP

原帖由 passby 於 10/4/2009 19:15 發表
有咁既budget買部新出既MSI U110啦...
一來cpu用電少左...二來display chip 有埋硬解


本來想加硬解做期望的…
U110 spec 好吸引,不過 HKD 4,000 夠嗎?
而且應該未推出?
謝解答 again!

TOP

回覆 3# 的帖子

點會未出...樓下有唔少c兄買左...佢地大約係3850左右有野送

TOP

本來諗住買大磚頭1000he點知又殺部u110出黎(又要揀過),但u110既配色太過行政feel,少左份netbook應有既玩味,搞到我十五十六唔知點揀好!

TOP

原帖由 barrychan 於 11/4/2009 01:39 發表
本來諗住買大磚頭1000he點知又殺部u110出黎(又要揀過),但u110既配色太過行政feel,少左份netbook應有既玩味,搞到我十五十六唔知點揀好!


但從效能上 / 配置上講玩味,
我就覺得 U110 的確可玩性比較大,
1000HE 也是我本來立心選好,
只是 U110 又輕過它,又省電過它,又有硬解…

TOP

原帖由 Man~ 於 2009-4-11 01:56 發表


但從效能上 / 配置上講玩味,
我就覺得 U110 的確可玩性比較大,
1000HE 也是我本來立心選好,
只是 U110 又輕過它,又省電過它,又有硬解…

師兄接受到隻色就梗係換u110,如果1000ha-->1000he分別好似不太大咁!

[ 本帖最後由 barrychan 於 2009-4-11 02:46 編輯 ]

TOP